Bondgenoten

Resultaat 1 - 10 (van 17)

 • HorizonTaal Bekijk details

  12 juni 2020

  Je kunt bij HorizonTaal terecht voor inburgering, niveauverhoging en taal op de werkvloer. Wij werken met goede en betrokken taaldocenten die meehelpen om jouw taal- en werkdoelen te realiseren. Onze trajecten: - Inburgering - Staatsexamen - Beter lezen en schrijven - Computer- en rekencursussen - Niveauverhoging 1F t/m 4F

  Bekijk details van HorizonTaal

 • MEE Bekijk details

  12 juni 2020

  MEE Zuid-Holland Noord staat voor een samenleving waarin mensen met en zonder beperking elkaar steunen. En waar zorg voorhanden is, als die nodig is. Wij werken aan een wereld waarin drempels worden weggenomen en mensen met een beperking of psychosociale problemen alle kans krijgen volwaardig lid van de maatschappij te zijn. De ambitie van MEE Zuid-Holland Noord is het realiseren van wat wij een ‘inclusieve samenleving’ noemen. Een wereld waarin iedereen kan meedoen. Elke dag werken wij aan de taak...

  Bekijk details van MEE

 • Stichting Elkerlyc Bekijk details

  12 juni 2020

  Stichting Elckerlyc is een professionele, waardengedreven organisatie die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op effectieve en efficiënte wijze ondersteuning biedt bij herstel en behoud van zelfredzaamheid van kwetsbare personen vanaf 18 jaar in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

  Bekijk details van Stichting Elkerlyc

 • Minters Bekijk details

  12 juni 2020

  Minters ondersteunt burgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken zodat zij voor zichzelf kansen kunnen creëren om een gelukkiger en evenwichtiger leven te leiden. De wijkteams bieden ondersteuning bij het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en gezinnen. In de wijken van zijn de jongeren en –opbouwwerkers actief bij het ondersteunen van initiatieven van buurtbewoners. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om de participatie in de wijk te bevorderen.

  Bekijk details van Minters

 • Serasta Bekijk details

  12 juni 2020

  Serasta is een Taal- en Computer Opleidingscentrum in Vlaardingen (in de wijk Holy), naast deze trainingen en cursussen geeft Serasta ook haar eigen lesmateriaal uit welke door vele opleidingsinstituten wordt gebruikt. De cursisten die bij ons de inburgeringscursus volgen komen uit: Vlaardingen, Maasluis, Schiedam, Rotterdam, Spijkenisse, Hoogvliet, Hellevoetsluis en Hoek van Holland.

  Bekijk details van Serasta

 • UWV Bekijk details

  12 juni 2020

  De divisie WERKbedrijf van het UWV houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doen we door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wij zoeken daarbij actief samenwerking met arbeidsmarktpartners als gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus. We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van burgers. Alle werkzoekenden kunnen gebruikmaken van onze online dienstverlening via de internetsite. Daarnaast kunnen alle werkzoekenden met een uitkering van het UWV...

  Bekijk details van UWV

 • Vlaardingen in Beweging Bekijk details

  12 juni 2020

  Alle Vlaardingers moeten kunnen bewegen of Sporten. ViB gelooft in de Kracht van Sport. Want sporten, bewegen en verenigen verbindt, verbroedert, draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en zorgt voor sociale contacten. ViB is de beweegmakelaar van Vlaardingen en verbindt Vlaardingers met én door sport en bewegen aan elkaar of aan sociale-, maatschappelijke-, zorg- of welzijnsorganisaties en met sport- en beweegaanbieders.

  Bekijk details van Vlaardingen in Beweging

 • Vluchtelingenwerk Bekijk details

  12 juni 2020

  VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We begeleiden hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. We bieden juridische en maatschappelijke begeleiding aan statushouders. Daarnaast bieden we verschillende trajecten in het kader van participatie en integratie waaronder het Taalcentrum Vlaardingen.

  Bekijk details van Vluchtelingenwerk

 • Kroepoek Fabriek Bekijk details

  12 juni 2020

  Nog niet beschikbaar

  Bekijk details van Kroepoek Fabriek

 • Stichting Onder Een Dak Bekijk details

  12 juni 2020

  Stichting Onder Een Dak begeleidt psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven en helpen hen hun plek in de samenleving te houden of weer in te nemen. Onze zorgarrangementen zijn gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie, ofwel: Wonen, Meedoen en Ontmoeten! Denk hierbij aan begeleiding, dagbesteding, ontmoetingsplaatsen, nachtopvang en huisvesting. Uitgangspunt is een combinatie van wonen en noodzakelijke begeleiding, afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt.

  Bekijk details van Stichting Onder Een Dak