Waterweg Wonen

Gepubliceerd op: 3 mei 2021 12:03

Bij Waterweg Wonen werken we met Kompassie (kompas en passie) aan woongeluk in Vlaardingen. We zorgen voor goede, betaalbare woningen. We werken mee aan buurten waarin iedereen er mag zijn. En waarin mensen – met al hun verschillen – prettig samenleven. Want dat is voor de bewoners van onze ruim 11.000 sociale huurwoningen het allerbelangrijkst. Voor ons dus ook. Wij hebben extra oog voor bewoners die tijdelijk meer hulp nodig hebben.

Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
Wij dragen dit Bondgenootschap een warm hart toe en ondersteunen de initiatieven van B. Waterweg Wonen zet zich samen met het Bondgenootschap in om de laaggeletterdheid en schuldenproblematiek in Vlaardingen te verminderen.

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
Voor alle medewerkers hebben wij lunchbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren om de medewerkers bewust te laten worden met de omvang en de impact van het probleem van laaggeletterdheid in Vlaardingen en bij onze huurders.
Hierna heeft een aantal collega’s een bezoek gebracht aan een taalcafé.
Ook heeft een aantal collega’s de training herkennen en doorverwijzen gevolgd. Vervolgens heeft een aantal collega’s de cursus schrijven op A2 niveau gevolgd. Zoveel mogelijk proberen wij op A2 en maximaal B1 niveau te schrijven.
Bovendien zijn wij met twee groepen laaggeletterden in gesprek gegaan over ons bewonersblad Watermerk. Wij hebben gevraagd welke verbeteringen wij door zouden moeten voeren om te zorgen dat het blad leesbaarder is. Wij hebben zinvolle en praktische tips ontvangen. Deze gebruiken bij het aanpassen van onze bladformule en wijzigen van ontwerp/opmaak.

Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?
Er zijn meerdere situaties waarin wijkmeesters & complexbeheerders en andere collega’s, die direct contact hebben met onze klanten, dit tegenkomen. We zien onder onze huurders analfabetisme en laaggeletterdheid. Sommige huurders durven hier eerlijk over te zijn. Voor andere is het helaas een te hoge drempel. Het wordt dan pas zichtbaar als ze bijvoorbeeld niet reageren op onze brieven. Of al verder in de problemen zijn geraakt. Met klanten die helemaal de taal niet beheersen proberen we via een vertaalprogramma te communiceren. Dit is vaak heel lastig en zorgt soms voor verwarring. We gaan ook eerder op huisbezoek wanneer we merken dat een bewoner de taal minder machtig is. Op een eenvoudige wijze proberen we e.e.a. dan toe te lichten.

Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?
Enkele klanten hebben wij doorverwezen naar B. We merken dat het lastig is om het te bespreken, zeker als het een autochtone klant betreft. We proberen meer betrokken te zijn bij onze huurders. We zijn meer te zien in de wijk, hebben meer persoonlijk contact. Zo proberen we problemen voor te zijn of in ieder geval erger te voorkomen. Het door verwijzen van klanten naar B is één van de acties die wij kunnen doen om mensen te helpen.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen? 
Adil Mjahed, teamleider Woonpunt, adil.mjahed@waterwegwonen.nl, 06 190 39 134
En/of Cindy de Munnik, communicatieadviseur, cindy.demunnik@waterwegwonen.nl 06 51 00 66 99.