SIKO

Gepubliceerd op: 3 mei 2021 12:03

SIKO (Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs) heeft acht scholen in Schiedam, vier scholen in Vlaardingen en twee scholen in Maassluis. Wij staan voor veelzijdig en ontdekkend leren vanuit een interconfessionele basis. Dat gebeurt vanuit onze vijf kernwaarden Verwondering, Lef, Vertrouwen, Creativiteit en Verbinding.

Bij ons:
Word je gezien, gehoord en gewaardeerd.
Ontwikkel je een stevige en veelzijdige basis aan kennis en vaardigheden.
Leer je voor nu en voor later door samen te onderzoeken en te ontdekken.
Leer je leidinggeven aan je eigen leren en je eigen leven.
Daag je jezelf en anderen uit om het elke dag beter te doen.


Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
Wij vinden het belangrijk om samen te werken aan een brede aanpak van laaggeletterdheid.

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
In ons onderwijs werken wij elke dag aan het bestrijden van laaggeletterdheid bij onze leerlingen. Samenwerking met de bibliotheek, gericht op het vergroten van leesplezier maakt daarvan onderdeel uit. Onze scholen betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Soms signaleren wij laaggeletterdheid bij ouders.

Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?
Omdat een laaggeletterde ouder moeite heeft met het begrijpen van essentiële informatie heeft dit direct gevolgen voor een leerling. Jonge leerlingen die zelf nog niet kunnen lezen ondervinden hier in de dagelijkse onderwijspraktijk de meeste hinder van.

Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?
Wij hebben het aantal doorverwijzingen in de afgelopen jaren niet bijgehouden.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen? 
Onze contactpersoon is Maud Leistra.
Zij is te bereiken via: email maudleistra@siko.nl en via tel. 010-4264830.

Meer informatie is te vinden op onze website: www.siko.nl