HorizonTaal

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 12:09

Je kunt bij HorizonTaal terecht voor inburgering, niveauverhoging en taal op de werkvloer. Wij werken met goede en betrokken taaldocenten die meehelpen om jouw taal- en werkdoelen te realiseren. Onze trajecten: - Inburgering - Staatsexamen - Beter lezen en schrijven - Computer- en rekencursussen - Niveauverhoging 1F t/m 4F

Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
Samen weet je altijd meer. Een bondgenootschap versterkt de mogelijkheden in de stad. Potentiële deelnemers worden minder van het kastje naar de muur gestuurd. Je weet waar je mensen naar kunt doorverwijzen.

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
Onze lesmethode zorgt ervoor dat deelnemers de taal ook buiten leren gebruiken. De lesopzet is praktisch en stapsgewijs. Ook maken wij partners/opdrachtgevers ervan bewust dat er aandacht aan laaggeletterdheid moet worden geschonken en dat dit niet alleen een probleem is dat zich voordoet bij nieuwkomers. Ook geboren en getogen Nederlanders kunnen laaggeletterd zijn.

Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?NVT. Bij ons komen alleen cursisten die de taal (nog) onvoldoende beheersen. Dit zorgt er wel voor dat er veel werk is op dit gebied.

Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?
Ik heb een tiental keer cursisten doorverwezen naar andere partijen. Vluchtelingenwerk/Serasta voor alfabetisering, cursussen op andere dagdelen, niet-inburgeringsplichtigen naar een WEB-traject. Oud-cursisten van HorizonTaal hebben wij doorverwezen naar een WEB-traject.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen? (gegevens contactpersoon, website)
085 - 06 06 708 www.horizontaal.nu
taal@horizontaal.nu

Instagram

Facebook Twitter