Vlaardingen in Beweging

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 12:09

Alle Vlaardingers moeten kunnen bewegen of Sporten. ViB gelooft in de Kracht van Sport. Want sporten, bewegen en verenigen verbindt, verbroedert, draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en zorgt voor sociale contacten. ViB is de beweegmakelaar van Vlaardingen en verbindt Vlaardingers met én door sport en bewegen aan elkaar of aan sociale-, maatschappelijke-, zorg- of welzijnsorganisaties en met sport- en beweegaanbieders.

Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
ViB is bondgenoot omdat we vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan sporten en bewegen.
Anderzijds biedt sport- en bewegen de gelegenheid om deel te kunnen nemen in de samenleving.

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
Onze medewerkers hebben een training in het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterdheid gevolgd.
We kijken kritischer naar onze eigen communicatie uitingen. We zijn onderdeel van het team dat het project Gezonde Taal uitvoert.

Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?
In gesprekken als intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur ervaren collega's met enige regelmaat hoe belemmerend het is als de persoon de taal niet volledig beheerst.
Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat kinderen niet kunnen deelnemen aan sport- of cultuuraanbod omdat vader of moeder geen Jeugdfonds Aanvraag kan indienen. Na het volmaken van de aanvraagprocedure verwijzen de collega's altijd door naar het bondgenootschap.

Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?
Niet geregistreerd. Maar het gebeurd met enige regelmaat.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen? (gegevens contactpersoon, website)
www.stichtingvib.nl
T010-3132778
info@stichtingvib.nl

Social media via:
@stichtingvib (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram)