Nieuws

Op deze pagina vind je het laatste nieuws over de Bibliotheek de Plataan.

Nieuw leven voor Grote Kerk Vlaardingen


Stadsherstel Maassteden heeft op 23 mei 2023 een persbericht uitgezonden:

STAP VERDER RICHTING HERBESTEMMING TOT BIBLIOTHEEK

Wie werkt aan de toekomst van een van de meest gezichtsbepalende gebouwen van Vlaardingen, gaat niet over een nacht ijs. Stap voor stap komt een nieuwe bestemming voor de Grote Kerk dichterbij. De afgelopen maanden is onderzocht of een herbestemming tot bibliotheek technisch haalbaar is. Nu zijn Stadsherstel Maassteden, de Protestantse Gemeente Vlaardingen, bibliotheek De Plataan en de Gemeente Vlaardingen toe aan de volgende stap: in beeld brengen wat er financieel nodig en mogelijk is.

Er is hard gewerkt de afgelopen periode. Niet alleen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, ook werden er gesprekken gevoerd met allerlei gebruikers en stakeholders en is onderzocht of het kerkgebouw functioneel en technisch aanpasbaar is tot bibliotheek. Daarnaast is onderzocht of de centrale plek van de kerk in de stad ook voor aanvullende en nieuwe functies benut kan worden. De eerste voorzichtige conclusie is hoopgevend: een herbestemming van het karakteristieke pand lijkt technisch en functioneel haalbaar. Ook werd duidelijk dat herbestemming van de kerk aanvullende kansen oplevert voor de stad.

Doorrekenen
De uitkomst van de eerste onderzoeken maakt dat de samenwerkende partijen nu toe zijn aan de volgende stap. De komende tijd gaat zij de financiële doorrekeningen verder concretiseren en zoeken naar dekking voor de investering. Hierbij wordt gekeken naar een mix van eigen vermogen, externe financiering, subsidies en huuropbrengsten. Daarnaast worden in deze fase de te sluiten overeenkomsten uitgewerkt en wordt de besluitvorming van besturen van de diverse partijen voorbereid.

Positief
Betekent dit dat de nieuwe bibliotheeklocatie er daadwerkelijk gaat komen? Nou, dat is misschien nog te kort door de bocht, maar er is wel een belangrijke stap voorwaarts gezet. Alle partijen zijn positief over het onderzoek van de afgelopen maanden en de kansen die er lijken te zijn. Dat geeft energie om er de komende periode met elkaar vol voor te gaan om tot een haalbare herbestemming te komen. De verwachting is dat er in het derde kwartaal van 2023 definitieve conclusies kunnen worden getrokken. 


Financieel Zelfredzamer Door Cursus Leren Omgaan Met Geld

Rekeningen begrijpen, je thuisadministratie bijhouden, weten hoe je toeslagen moet aanvragen. Voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen, is het een grote uitdaging. En dus hebben ze een grotere kans op geldproblemen, zo weten ze bij De Bibliotheek de Plataan.

Speciaal voor hen ontwikkelde de bibliotheek de gratis cursus Leren omgaan met geld. Een groot succes, en met steun van het Rabo Impactfonds komt er een vervolg!

Lees het hele persbericht hier


Intentieverklaring Grote Kerk Vlaardingen getekend - "Onderzoek naar herbestemming"

Stadsherstel Maassteden heeft op 7 september 2022 een persbericht uitgezonden.

Hierin staat dat op die dag een intentieovereenkomst is getekend door de Protestantse Gemeente Vlaardingen, de Gemeente Vlaardingen, Bibliotheek de Plataan en Stadsherstel Maassteden, waarin zij afspreken om het onderzoek te starten naar herbestemming van de Vlaardingse Grote Kerk.

Er zal onderzocht worden of het gebouw in de toekomst in eigendom kan komen bij Stadsherstel Maassteden om de Bibliotheek de Plataan in te huisvesten.

Lees het hele persbericht hier.