Stichting Onder Een Dak

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 12:09

Stichting Onder Een Dak begeleidt psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven en helpen hen hun plek in de samenleving te houden of weer in te nemen. Onze zorgarrangementen zijn gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie, ofwel: Wonen, Meedoen en Ontmoeten! Denk hierbij aan begeleiding, dagbesteding, ontmoetingsplaatsen, nachtopvang en huisvesting. Uitgangspunt is een combinatie van wonen en noodzakelijke begeleiding, afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt.

Daarbij gaan wij uit van de eigen kracht van mensen, faciliteren wij laagdrempelige ontmoeting en rusten wij mensen toe om maximaal deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dat doen wij vanuit de gedachte van Samenredzaamheid. Want alleen ga je dan wel sneller, maar samen kom je verder!

De netwerkorganisatie Stichting Onder Een Dak bestaat uit Stichting Zorg Stoed, Stichting De Hooftzaak Stoed en Stichting Seniorenwelzijn. Vanuit onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht zijn wij er voor de lokale samenleving; niemand uitgezonderd. Vanuit onze afzonderlijke missies zetten wij ons in voor mensen met een (psycho-)sociale kwetsbaarheid.

Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
Gezien het groeiende aantal mensen in onze Vlaardingse Daklozenopvang De Elementen dat amper of zelfs geen Nederlands spreekt, was het een logische stap om bij dit mooie initiatief aan te haken. Ook het bondgenootschap gaat uit van het versterken van de eigen kracht van mensen, vanuit de gedacht van samenredzaamheid. Met als doel mensen zo volwaardig mogelijk mee te laten doen in de maatschappij.

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
Alle medewerkers zijn geschoold in het herkennen van en inspelen op lichtverstandelijke beperking (LVB) bij cliënten. Er bestaat immers een link tussen LVB en laaggeletterdheid.

Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?
Ja er komen regelmatig clienten binnen die laaggeletterd zijn. Soms vertellen mensen het direct bij binnenkomst en nemen we de administratie uit handen en soms komen we er gaandeweg achter. Dan proberen we eerst iemand zelf een aantal zaken te laten doen (inloggen of iets voorlezen) om in te schatten waar iemand hulp bij nodig heeft. Vervolgens kijken we in hoeverre we administratie en regelzaken overnemen.

Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?
Tientallen mensen.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen? (gegevens contactpersoon, website)
www.wonenmeedoenontmoeten.nl