Aanmelding Rekenmaatje

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, waarvan 2,1 miljoen laaggecijferd. De Bibliotheek de Plataan wil deze mensen graag ondersteunen en daarbij hebben we jouw hulp nodig!

Mensen die laaggecijferd zijn ervaren belemmeringen en problemen met situaties waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met tijd, met geld of met het volgen van een recept. Bij het begrip gecijferdheid gaat het dus niet om rekensommen, maar om cijfers die in verbinding staan met echte (dagelijkse) situaties. Als rekenmaatje geef je dus ondersteuning bij alle cijfers die men in het dagelijkse leven tegenkomt en die men niet begrijpt.

Op zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Start dan bij ons als rekenmaatje in Maassluis of Vlaardingen!

 

Locatie inzetbaarVerplicht
Geboortedatum

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Jacqueline Blijleven op jblijleven@debibliotheekdeplataan.nl of via telefoonnummer 085 043 67 41 (optie 3).