Vrijwilliger: Lees jij mee

Ouders met migratieachtergrond, maar ook laaggeletterden NT1-ers hebben moeite met het begeleiden van hun kinderen bij het maken van leeskilometers. De Bibliotheek heeft als belangrijke opdracht het bevorderen van leesplezier.

Gemiddeld 25% van de leerlingen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand van 2 jaar. Dit heeft effect op hun verdere schoolloopbaan.
Het doel van het project Leesmee is het bevorderen van het leesplezier. Kinderen maken leeskilometers en zijn met andere aspecten op het gebied van taal bezig.
Vanaf september gaat Leesmee, na een pilot in het Buurtcentrum Babberspolder, nu ook in andere wijken in Vlaardingen van start. We beginnen in de Westwijk.
Vrijwilligers gaan aan de slag met een aantal kinderen bij wie het van belang is om hun lees- en taalvaardigheden en woordenschat op een hoger plan te krijgen. Er zijn 4 vrijwilligers per groep nodig. Er wordt met kinderen individueel gelezen en er worden in groepjes taalspelletjes gedaan. Het belangrijkste doel is het maken van leeskilometers. Wij zorgen voor geschikte boeken en spelletjes.

Uiteraard krijgen de vrijwilligers een training en zullen wij hen begeleiden.
De training staat gepland op vrijdagochtend 4 september van 9 tot 12 uur in de Centrale Bibliotheek, Waalstraat 100 Vlaardingen.
Vind je het leuk om de kinderen in jouw wijk een plezierige leeservaring te geven? En zo ja, kun je dan aanwezig zijn bij de training op 4 september? Meld je dan aan.

Ben je niet beschikbaar op 4 september en wil je toch meelezen? Meld je aan en wij zorgen dat je toch goed voorbereid aan de slag kunt gaan.
Wij bieden jou een gratis bibliotheekabonnement voor de duur van jouw inzet, gezellige trainingen en meetings.
Maar je doet het toch vooral voor de spontane reacties van de kinderen?

Heb je interesse? Neem dan contact op met Jacqueline Blijleven, Co√∂rdinator vrijwilligers via jblijleven@bibliotheekvlaardingen.nl

Er is altijd leuk en uitdagend vrijwilligerswerk te doen in al onze bibliotheken.