Annemarie Bijl

Gepubliceerd op: 6 augustus 2020 16:16

Geboren en getogen Vlaardingse Annemarie Bijl (52) beschouwt zichzelf als een taalpurist – 'Taal is echt mijn ding, om met Paulien Cornelisse te spreken' – maar geeft anderen geduldig de ruimte om fouten te maken in haar rol als Taalmaatje. Sinds vijf jaar is ze dat, bij Taalhuis B in de Bibliotheek Vlaardingen.

Iedereen heeft zijn eigen doel, dat vind ik juist zo leuk

— Annemarie Bijl

Ze heeft al ongeveer vijftien Taalvragers geholpen met het beter leren beheersen van het Nederlands. 'We begonnen ooit met een groepje Vlaardingers die in Nederland geboren waren.' Later hielp Annemarie vooral immigranten, met uiteenlopende achtergronden en niveaus. 'Er zijn er bij die in hun moedertaal ook niet goed kunnen lezen en schrijven. Dan is het een hele uitdaging om het in het Nederlands te leren. Zo was er eens een mevrouw die vooral kwam voor de koffie en de gezelligheid. Door de bijeenkomsten werd ze alleen mondeling sterker. Ze kan de krant nog steeds niet lezen, maar dat was bij haar ook niet het doel.

'Het andere uiterste komt Annemarie echter ook tegen: 'Een Syrische vrouw die ik sinds ruim een jaar één-op-één begeleid, wilde studeren op HBO-niveau. Daarvoor moest ze het Nederlands op B2-niveau, een best hoog niveau, leren beheersen. En het is haar gelukt! Ze heeft het eerste jaar van haar HBO-opleiding inmiddels afgerond – en dat ondanks de zorg voor haar jonge dochtertje en de coronacrisis.'
Net als de Taalvragers, zoals de mensen die het Nederlands beter willen leren beheersen worden genoemd, zijn ook de Taalmaatjes bij de Bibliotheek - allen vrijwilliger - van verschillende pluimage. 'Van een gepromoveerd scheikundige tot een kapper. De niveaus en interesses variëren.' Om een goede match te maken, kijkt een collega van B met een intakegesprek uitgebreid naar ieders behoefte. 'Sommige mensen willen gewoon een simpel gesprek leren voeren. Bij anderen gaat het om de spellingsregels. Iedereen heeft zijn eigen doel, dat vind ik juist zo leuk.' Annemarie merkt dat mensen die eerst bang waren voor taal, er dankzij de bijeenkomsten in B plezier in ontwikkelen. 'Sommigen gaan zelfs bij een leesclubje.

'De taalbegeleiding bij B gebeurt in principe één-op-één, maar vindt daarnaast ook plaats in groepjes. 'Professionele docenten helpen mensen tijdens het wekelijkse Taalcafé, waar iedereen welkom is.' Beide vormen van begeleiding hebben hun voordelen. Eén-op-één is er meer individuele aandacht, maar in een groep vinden de Taalvragers herkenning bij elkaar. 'Zo ontdekken ze dat ze niet de enige zijn die iets soms niet begrijpen. Een taal beter leren werkt alleen als iemand zich veilig voelt om fouten te maken.' Als Taalmaatje kan Annemarie dat inzicht prima combineren met haar taalpurisme.