Week Lezen & Schrijven

Van 6-13 november 2021 is de week van Lezen & Schrijven

In de Week van Lezen & Schrijven organiseert de Bibliotheek de Plataan van 6 t/m 13 november diverse activiteiten om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.

In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Voor het begrijpen van informatie van de overheid, het lezen van een medicijnbijsluiter of het invullen van formulieren zijn zij vaak afhankelijk van familie of iemand anders in hun omgeving. De Bibliotheek en haar partners zetten zich in om laaggeletterden te helpen hun basisvaardigheden te verbeteren.
 

Den Hoorn

Maandag 8 november 16.00-17.30 
Feestelijke opening, lancering "Ik wi leren" en bekendmaking Taalhelden 2021 Midden-Delfland.

Dinsdag 9 november 19.00-21.00
Workshop voor Taalmaatjes (besloten)

Donderdag 11 november 19.00-21.00
Open avond - neem een kijkje in de keuken van het Taalhuis.

Vrijdag 12 november 14.00-16.30
Taalwandeling voor (potentiële) vrijwilligers - vooraf aanmelden bij balie.

Vlaardingen

Zaterdag 6 november 14.00
Bekendmaking Taalhelden 2021 Vlaardingen door Jacky Silos. En kraam op de markt op Veerplein.

Dinsdagochtend 9 november 09.30 en 11.30
Open Taalhuis - je bent welkom om een kijkje te nemen in het Taalcafé en Taalhuis.

Donderdag 11 november 09.30
Taalwandeling voor (potentiële) vrijwilligers. Aanmelden via b@debibliotheekdeplataan.nl of Whapp/sms aan 0630334636

Groot Vlaardings Dictee 
Stadsgehoorzaal
Wij doen mee! 

Maassluis

Maandag 8 november 19.00-21.00 
Cultuurproeverij: Ethiopische koffieceremonie

Dinsdag 9 november 10.00-11.30
Zing Nederlands met me - in Theater Koningshof

Woensdag 10 november
14.00-16.00
Taalwandeling/speurtocht voor volwassenen & kinderen

16.00 
Neem plaats in de Maassluise praatstoel

17.00 
Uitreiking Taalhelden 2021 Maassluis

Donderdag 11 november
11.00-13.00
Open dag Taalhuis - kom kijken wat het Taalhuis allemaal doet, waarom we dit doen en met wie.

19.30-20.30
Open TaalCafé

Vrijdag 12 november
14.00
Workshop Patiëntenportaal van de huisarts: iets voor jou?
Gratis - vooraf aanmelden