Samen Sterk Holy

Gepubliceerd op: 11 juni 2020 15:17

Wij zijn een organisatie die, in samenwerking met, voor en door bewoners activiteiten organiseert om in de wijk Holy er samen voor te zorgen dat men elkaar beter leert kennen en daardoor meer kennis krijgt over elkaar. Omdat een ieder de kans krijgt zijn of haar krachten te tonen en te vergroten en daar waar dat kan in te zetten in de wijk wordt het mogelijk gemaakt binnen de wijk mooiere en stevigere buurten te creëren.

1. Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
Ook het bondgenootschap zet zich ervoor in om mensen in hun kracht te zetten. Met name vanuit de taal en dat is een zo belangrijk middel in communicatie. Samen Sterk in Holy wil daarin graag samenwerken. Daarbij kan er d.m.v. het bondgenootschap met meerdere organisaties samengewerkt worden en kan je elkaar sneller vinden als het gaat om de mensen te versterken.

2. Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijlage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
Mensen wijzen en begeleiden naar het Taalcafé. Kennis verwerven over laaggeletterdheid en signalen hierin oppikken. Bespreekbaar maken. Letten op wijze van flyers in elkaar zetten (taligheid) en hoe je communiceert.

3. Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?
We komen in aanraking met bewoners die net in de Holy zijn komen wonen. Zij beheersen de taal niet of niet voldoend voor hun gevoel. Waarbij het ook moeilijk te begrijpen was waarom ze ergens naar toe konden gaan. “Want je bent toch niet dom?!” Zij blijven liever thuis dan dat zij geconfronteerd worden met hun onmacht om goed te communiceren. Hen uitnodigen om ergens naar toe gaan is niet voldoende gebleken.

4. Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?
We hebben met name doorverwezen naar B en dan vooral het Taalcafé op de verschillende locaties. En de mogelijkheden om met vaardigheden te oefenen in de locatie Waalstraat.

5. Hoe kunnen de partners met je contact opnemen?
Marianne Schipper of Jeanette Zoetemelk. samensterkholy@gmail.com