Taalles

Nederlandse taalles in de Bibliotheek

De taallessen in de Bibliotheek Maassluis en Vlaardingen zijn voor iedereen en het is gratis.

Moet je inburgeren? Dan is het niet mogelijk om deel te nemen aan deze lessen.


De lessen - Maassluis

Dinsdagochtend 08.30-11.30 uur

Niveau: A0

Deze groep is aan het alfabetiseren. Het is een vrouwengroep. Iedereen werkt op zijn eigen niveau. Dus als je nog nooit naar school bent geweest en niet kan lezen en schrijven is deze groep voor jou geschikt.

In de eerste les leer je het woordje ‘tas’ lezen en schrijven. Er wordt in deze groep vooral aandacht gegeven aan de basisregels van het spellen. Wat hoor je nu eigenlijk en hoe schrijf je dat?

Bij deze groep hoort een huiswerkgroep op dinsdagochtend.

Donderdagavond 18.30-21.30 uur

Niveau: B1, 1F

Dit is een NT1-groep voor mensen die goed Nederlands spreken, maar moeite hebben met lezen en schrijven. Het is een combinatie van Nederlanders en mensen die al lange tijd in Nederland wonen.

We besteden veel aandacht aan spelling, breiden woordenschat uit en oefenen met het schrijven van brieven en andere teksten.

De gesprekken zijn op hoog niveau. Het lees- en schrijfniveau is divers in deze groep.

Woensdagavond 18.00-21.00 uur

Niveau:  A2

Op woensdagavond ligt het niveau rond A2. We spreken veel met elkaar en oefenen met het schrijven van teksten.

Grammatica komt ook aan bod.

Het is een gezellige groep waar hard wordt gewerkt en veel wordt gepraat.

Donderdagochtend 08.30-11.30 uur

Niveau: A1

Dit is de startersgroep voor mensen die beginnen met het leren van Nederlands en ook thuis eraan willen werken.

Voor deze groep hoef je nog geen Nederlands te kennen. We beginnen helemaal bij het begin.

Regelmatig wordt er gestart met een nieuwe groep.

Aanmelden?

Dit kan via het aanmeldformulier. 

Een medewerker van het Taalhuis neemt contact met je op. 
Samen ga je kijken wat het meest geschikt is.

 

Lessen in Vlaardingen

Meer informatie volgt.

 


Leerboeken Nederlands